Zikete van Parkinson

Onze aanpak

Ons doel

Ons doel is om voor cliënten met Parkinson in een fijne, landelijke omgeving

 • de zelfredzaamheid te vergroten
 • te zorgen voor lichamelijke en geestelijke activering
 • Een fijne daginvulling aan te bieden , zo mogelijk individueel ingevuld
 • Het ontlasten van de mantelzorger waardoor de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.

Uniek

Wat maakt de Willemshoeve uniek t.o.v. andere dagbestedingen/zorgboerderijen?

 • Uitgebreide kennis over ziektebeeld Parkinson is aanwezig
 • Specifieke activiteiten die aansluiten bij problemen die voorkomen bij Parkinson
 • 2x pw beweegmoment door fysiotherapeut
 • 2x per maand activiteit gericht op muziek/zang i.v.m. vaak aanwezige stemproblemen. (heesheid, zacht spreken, slechte articulatie)
 • Erkenning en herkenning van de cognitieve problematiek bij parkinson.
 • Tijden van maaltijden worden aangepast aan de innametijden van Levodopa (=Parkinson medicatie die niet gelijktijdig met maaltijd en eiwitten mag worden ingenomen)
 • Met de inrichting van de Willemshoeve is rekening gehouden met de motorische problemen die voorkomen bij Parkinson (bv freezing in drukke ruimtes)

 

Samenwerkingspartners

Vanaf 1 april 2022 zijn we een samenwerking aan met SZZ ( Samenwerkende Zorgboeren Zuid). Deze organisatie zorgt ervoor dat we zowel WMO zorg in natura als WLZ via het zorgkantoor kunnen aanbieden voor verschillende gemeentes.

Image

Zorg indicatie

Wanneer dagbesteding overwogen wordt, kan er een indicatie aangevraagd worden. U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente. Iedere gemeente heeft een WMO afdeling. WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Wanneer de indicatie afgegeven is, kan er gebruik gemaakt gaan worden van een dagbesteding.

Wanneer er meer zorg nodig is ( bv ook thuiszorg), dan kan er soms aangeraden worden om een indicatie vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) aan te vragen.

Daarnaast is het mogelijk om een WMO of WLZ indicatie om te zetten naar een PGB. (persoons gebonden budget)

Door de samenwerking met SZZ kunt u op de Willemshoeve terecht met een WMO of WLZ indicatie óf met een PGB.

Voor verwijzers:

 • AGB code SZZ Hart van Brabant: 73732834
 • AGB code Dongemond/Gilze en Rijen: 73732641
 • AGB code zorgboerderij Willemshoeve (voor PGB): 41523469

Vervoer

Indien gewenst regelt de Willemshoeve het vervoer in de regio. Dit houdt concreet in dat we cliënten ophalen en thuisbrengen wanneer ze wonen in de gemeente Gilze en Rijen, Alphen, Goirle, Riel en Tilburg. Woont u verder weg dan moet u het vervoer zelf regelen.

Kwaliteit

Kwaliteit van zorg leveren is voor ons erg belangrijk! Dit gebeurt op verschillende manieren. We zorgen ervoor dat onze deskundigheid op peil blijft. Ook een veilige omgeving is een vereiste. Dit alles is vastgelegd in een kwaliteitsplan.

Om onze kwaliteit zichtbaar te gaan maken, hebben we in 2022 het kwaliteitskeurmerk “Kwaliteit laat je zien” met succes behaald. Dit erkende kwaliteitskeurmerk wordt verstrekt door de Federatie Landbouw en Zorg. 

Zorgboerderij Willemshoeve

Gilzerbaan 17

5133AA Riel

Bankrekening NL06RABO0374374260

©2021 Zorgboerderij Willemshoeve