Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een chronische, progressieve aandoening van de hersenen. Progressief wil zeggen dat je er steeds meer last van gaat krijgen. Met chronisch wordt bedoeld dat het helaas ongeneeslijk is. Parkinson is momenteel de snelst groeiende neurologische aandoening.

De ziekte verloopt voor iedereen verschillend en dat maakt de ziekte moeilijk te begrijpen.

Naast de ziekte van Parkinson bestaan er ook nog parkinsonismen. In de volksmond is de verzamelnaam “parkinson”.

Parkinson is een bewegingsstoornis, bekend is dat bepaalde zenuwcellen in de hersenen versneld afsterven. Hierdoor wordt er te weinig dopamine aangemaakt in de hersenen. Dopamine is een boodschapperstof die informatie overbrengt van de ene zenuwcel naar de andere.  Door dit dopamine tekort kunnen er verschillende klachten ontstaan.

Symptomen kunnen zijn:

  • Trillen van de handen en benen.

  • Trager worden in bewegingen, moeite met opstarten, sloffen, armen die niet meer mee zwaaien.Stijfheid van de spieren.

  • Problemen met balans en houding.

  • Het bevriezen van de voeten aan de grond (freezing)


Naast de bovengenoemde symptomen kunnen er ook andere klachten optreden zoals trager denken, verminderde reuk, slaapstoornissen, problemen met plassen, obstipatie en stemmingsproblemen.

De verwachting is dat de ziekte de komende jaren snel gaat groeien, het aantal mensen dat getroffen wordt door Parkinson zal toenemen. Deels heeft dit te maken met de vergrijzende Nederlandse bevolking, echter krijgen ook steeds meer jonge mensen de ziekte.

De ziekte van Parkinson komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Wat is Parkinsonisme?

Parkinsonisme is een verzamelnaam voor ziektes die qua symptomen lijken op de ziekte van Parkinson. Helaas gaat de achteruitgang vaak sneller en reageren mensen met een Parkinsonisme minder goed op medicijnen die de klachten kunnen onderdrukken.

De behandeling van Parkinson is divers. Medicatie is een belangrijk middel om de klachten te onderdrukken. Veel mensen met Parkinson zullen Levodopa slikken, dit is een medicijn wat het tekort aan dopamine aanvult. Daarnaast is bewegen erg belangrijk. Fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek zijn vaak betrokken om de diverse klachten te behandelen.

Zorgboerderij Willemshoeve

Gilzerbaan 17

5133AA Riel

Bankrekening NL06RABO0374374260

©2021 Zorgboerderij Willemshoeve